Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous huhti-toukokuussa

  • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • käsitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi 

Syyskokous marras-joulukuussa

  • valitaan yhdistykselle joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
  • valitaan joka vuosi hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä
  • hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
  • määrätään jäsenmaksun suuruus
  • käsitellään muut asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten