Linkit

OAJ PÄIJÄT-HÄME ALUEYHDISTYS  http://oajpaijathame.fi

Päijät-Hämeen alueyhdistys ry:n tavoitteena on olla merkittävä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatoimija alueellisesti, vahvistaen paikallisen ja valtakunnan tason toimintaa. 

AKOL http://www.akol.fi

Aikuisopettajien liitto AKOL ry. edustaa aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä.

Aikuisopettajien liiton tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

SIVISTYS http://www.sivistys.net/ 

Sivistys tavoittaa vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen ammattilaiset ja sidosryhmät. 

OAJ http://www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. 

KTOL http://kansalaisopistojenliitto.fi/

Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL        
Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry   

  • KTOL toimii kansalaisopistojen ja niiden opiskelijayhdistysten edunvalvojana

  • KTOL tukee ja edistää vapaata sivistystyötä, sivistyksellistä vuorovaikutusta sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • KTOL auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoiset ja elämänlaajuiset oppimismahdollisuudet lähipalveluna

JUKO http://www.juko.fi 

Opetusalan JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien ja valtion pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja.   

AKAVA http://www.akava.fi 

Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 33 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

EDU.FI http://www.edu.fi/ 

Opettajan tietopankki!  

NÄYTTÖTUTKINNOT http://www.nayttotutkinnot.fi/ 

Aikuisten ammatillisista näyttötutkinnoista koottu sivusto, joka antaa tietoa niin näyttötutkintojen perusteista kuin myös linkin tutkintotoimikuntien sivuille. 

TELA http://www.tela.fi/

Työeläkevakuuttajat TELA
on suomalaisten lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien yksityisen
ja julkisen alan työeläke-vakuuttajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Opettaja-lehti http://www.opettaja.fi

Opettaja on Suomen vanhin viikoittain edelleen ilmestyvä aikakauslehti. Lehti ilmestyy 40 erillisenä numerona vuodessa. 

AKAVALAINEN-lehti http://www.digipaper.fi/live/24975/  

Akavalainen-lehti kertoo muun muassa akavalaisille tärkeistä ajankohtaisista työmarkkinapoliittisista asioista, työlainsäädännön uudistuksista ja kansainvälisen edunvalvonnan tapahtumista. 

Akava uutisointia http://image.m-brain.fi/new/index.asp?ResID=569&u=akava&p=14K4v41

Ajankohtaisia uutisia eri verkkolehdistä koottuna.

OAJ:n tiedotteet http://www.oaj.fi/portal/page?_pageid=515,447765&_dad=portal&_schema=PORTAL

OAJ:n tiedotukset 

ETUSIVU (minedu) http://www.minedu.fi/etusivu 

Etusivu on opetusministeriön uusi verkkolehti, jonka tavoitteena on tuoda esiin koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisopolitiikan ajankohtaisia aiheita sekä taustoittavaa tietoa ministeriön toiminnasta ja toimialasta.